Anmälningsvillkor

Anmälan

En anmälan till kurs, privatlektion, workshop, eller event är bindande. Du har 14 dagars ångerrätt från anmälningstillfället (enligt lagen om distansavtal). Ångerrätten gäller ej om kursen startat och du deltagit vid ett tillfälle. Anmäler du dig senare än 14 dagar innan, gäller ångerrätten fram till 24 timmar innan start.
Vid frånvaro debiteras full avgift.

Missade tillfällen

Om du får förhinder och inte kan komma på ett tillfälle vore det önskvärt om du meddelar detta, antingen via mejl, sms eller telefon. På det sättet finns det möjlighet för någon annan att ta din plats. Du kan också att ta igen den missade klassen på vilken annan klass du vill någon gång under terminens gång.

Sjukdom

Blir du sjuk och inte kan närvara vid några av kurstillfällena, vänligen meddela detta.
Då kan du ta igen dessa tillfällen vid ett senare tillfälle. Läkarintyg krävs.